Ruch w którym wartośc prędkosci sie nie zmienia to ruch:
A. Zmienny B.Jednostajny C.Niejednostajny D.Drgający

Kamien spuszczony z 180 m uderzy w podłoże z prędkoscią:
A.8s B.6s C.4s D.2sEnergia kinetyczna kuli o masie 10kg wynosi 5J.Prędkosc z jaką porusza sie kula to:
A.1m/s B.10m/s C.5m/s D.15m/sDługośc fali w okresie 3 s rozchodzącej sie w danym osrodku z predkoscią 5m/s wynosi:
0.6m 1.5m 15m 6m


Jakie fale mechaniczne rozchodza sie w gazach:
A.tylko podłuzne B.tylko poprzeczne
C.Poprzeczne i podłuzne D.Żadne
3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T16:11:12+01:00
2009-12-06T16:11:40+01:00
2009-12-06T20:15:56+01:00
1.B
2.Musi być podana masa tego kamienia
3.A
4.C
5.A