Odpowiedzi

2009-12-06T16:28:44+01:00
Mianownik: Sokół
Dopełniacz: Sokoła
Celownik: Sokołowi
Biernik: Sokoła
Miejscownik: O sokole
Narzędnik: Z sokołem
Wołacz: Sokole!
1 5 1
2009-12-06T16:33:34+01:00
M - Sokół
D - Sokoła
C - Sokołowi
B - Sokoła
N - (z)Sokołem
Msc. - (o)Sokole
W - Sokole
1 5 1
2009-12-06T19:05:14+01:00
M sokół
D sokoła
C sokołowi
B sokoła
N sokołem
Msc sokole
W sokole
1 5 1