Uzupełnij forme rządów i system rządów, wpisując wybrane z podanych określeń :
monarchia, republika, system prezydencki, system parlamentarno- gabinetowy, system parlamentarno- komitetowy, system półprezydencki, system kancelasrki.

1. NIEMCY : wpisz forme rządów i system rządów.
2. FRANCJA : -//-
3. WiLEKA BRYTANIA :
4. WŁOCHY:
5. SZWAJCARJA:
6. ROSJA:
7. STANY ZJEDNOCZONE :
8. HISZPANIA :
9. SZWECJA:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T16:27:44+01:00
1. NIEMCY : republika, kanclerski
2. FRANCJA : republika, półprezydencki (mieszany)
3. WiLEKA BRYTANIA : monarchia parlamentarna, gabinetowo-parlamentarny
4. WŁOCHY: republika, parlamentarno-gabinetowy
5. SZWAJCARJA: republika, parlamentarno-komitetowy
6. ROSJA: republika, prezydencki
7. STANY ZJEDNOCZONE : republika, prezydencki
8. HISZPANIA : monarchia parlamentarna, parlamentarno-gabinetowy
9. SZWECJA: monarchia parlamentarna, parlamentarno-gabinetowy
37 4 37