Magda dostała akwarium o wymiarach 53cm długości, 28,8cm szerokości oraz 36,5cm wysokości. Magda oszacowała, że należy do niego wlać 51l wody, a brat- 50,5l. Kto z nich oszacował dokładniej, jeśli powierzchnia wody powinna znajdować sie 3cm od górnej krawędzi akwarium?

3

Odpowiedzi

2009-12-06T16:21:32+01:00
H=36,5cm-3cm=33,5cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 53cm=5,3dm,,,,33,5cm=3,35dm,,,,28,8cm=2,88dm,,,,,,,,,,,,,,,,, v=abc=5,3×3,35×2,88=51,1344dm³=51,1344litra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, magda:51l-51,1344=0,1344l różnica,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, brat:51,1344-50,5=0,6344 różnica,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, magda była bliższa prawdy,czyli ona oszacowała dokładniej
2009-12-06T16:25:03+01:00
A = 53 cm = 5,3 dm długość akwaruim
b = 28,8 cm = 2,88 dm - szerokość
h = 36,5 cm = 3,65 dm - wysokość

Obliczam ilość wody -3cm od powierzchni

V= a*b*(h-3)
V = 5,3 dm *2,88 dm*(3,65- 0,3 )dm
V = 5,3 dm *2,88 dm* 3,35 dm
V = 51,13 dm³
V = 51,1l

Dokładniej oszacowała Magda
1 1 1
2009-12-06T16:25:35+01:00
53cmx28,8cmx3.0cm=4579,2cm
53cmx28,8cmx36,5cm=55713,6cm
55713,6cm-4579,2cm=51134,4cm
odp.Magda oszacowała dokładniej