Odpowiedzi

2009-06-16T18:39:55+02:00
H₂SO₄ jest kwasem mocnym więc dysocjuje całkowicie na jony H⁺ oraz SO₄ ²⁻

H₂SO₄ -> 2H⁺ + SO²⁻

stężenie jonów H+ jest dwa razy większe od stężenia kwasu, więc:

[H⁺] =2[H₂SO₄] = 2*0,3*10⁻² = 0,6*10⁻² = 6*10⁻³

pH= -log[H⁺] = -log * 6*10⁻³ = 3 - 0,77 = 2,23

pH= 2,23
3 5 3