Odpowiedzi

2012-09-14T23:31:46+02:00

Reakcje dla metanolu (CH₃OH):

 

Spalanie całkowite:   2CH₃OH + 3O₂ ⇒ 2CO₂ + 4H₂O

Półspalanie:   CH₃OH + O₂ ⇒ CO + 2H₂O

Spalanie niecałkowite:   2CH₃OH + O₂ ⇒ 2C + 4H₂O

 

 

Reakcje dla etanolu (C₂H₅OH):

 

Spalanie całkowite:   C₂H₅OH + 3O₂ ⇒ 2CO₂ + 3H₂O

Półspalanie:   C₂H₅OH + 2O₂ ⇒ 2CO + 3H₂O

Spalanie niecałkowite:   C₂H₅OH + O₂ ⇒ 2C + 3H₂O

1 5 1