Odpowiedzi

2009-06-16T11:49:54+02:00
Potrzebne informacje
pV=nRT
gdzie:
p – ciśnienie,
V – objętość,
n – liczba moli gazu
T – temperatura (bezwzględna), T [K] = t [°C] + 273,15
R – uniwersalna stała gazowa
ROZWIAZANIE:
V=1,5l=1,5*10⁻³m³
t=20°C =273,15+20K=293,15K
m=1g
μ = 32 g /mol , uniwersalna stała gazowa
R=8,314J/(mol *K)
p=?
Obliczam ilosc moli
n=m/μ =1/32
pV=nRT
p=nRT/V=1/32*8,314*293,15/1,5*10⁻³[Pa]
p=50776.0[Pa]=50,8[kPa]
ODP
p=50,8[kPa]