1.Które z wymienionych kwasów: HCl, H2S, HClO4, H2SO3, HNO4, H3PO4 mogą dysocjować stopniowo? Napisz odpowiednie równania reakcji dysocjacji stopniowej.

2.Jaki odczyn wykazują roztwory następujących soli: (NH4)2SO3, NH4NO3, CaS? Zapisz odpowiednie równania hydrolizy.

Błagam, pomóżcie szybko... Będę wdzięczna :)

1

Odpowiedzi

2012-09-13T22:21:45+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

 H2S ---> H(+) + HS(-)

 HS(-) ---> H(+) + S(2-)

 

 H2SO3 ---> H(+) + HSO3(-)
 HSO3(-) ---> H(+) + SO3(2-)

 H3PO4 ---> H(+) + H2PO4(-)
 H2PO4(-) ---> H(+) + HPO4(2-)
 HPO4(2-) ---> H(+) + PO4(3-)


2)
 (NH4)2SO3 + 2H2O ---> 2NH3*H2O + H2SO3 ---- odczyn obojętny
 NH4NO3 + H2O --->NH3*H2O + HNO3 ----- odczyn kwasowy

 CaS + 2H2O ---->Ca(OH)2 + H2S ----- odczyn zasadowy