Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:13:12+01:00
2x-3y+4=0
3y=2x+4
y=2/3x+4/3

Równoległa prosta ma ten sam współczynnik kierunkowy (a, gdzie y=ax+b), więc szukana prosta będzie miała postać y=2/3*x+b

Podstawiając współrzędne punktu otrzymamy:

-5=2/3*2+b
b=-5-4/3=-15/3-4/3=-11/3

y=2/3*x-11/3

3y=2x-11
3y-2x+11=0
2009-12-06T17:19:35+01:00
Kierunkowy
-3x+5y-1=o
5y=3x+1/:5
y=3/5x+1/5
y=ax+b ,A=(2,-5) a=3/5
5=3/5*2+b
5=6/5+b
b=5-1 i1/5
b=3 i 4/5
y=3/5x+3 i4/5 wzór kierunkowy
-3/5x+y-3 i 4/5=0/5
-3x+5y-19=0 wzór ogólny