Wybierz trzy z podanych haseł i wpisz ich numery w odpowiednie miejsca tak, aby powstał logiczny schemat ilustrujący zjawisko ''dziury ozonowej'' (przyczyna -> przebieg -> skutek ).
1. zwiększenie ilości promieniowania cieplnego
2.choroby oczu
3.stosowanie dezodorantów bogatych we freony
4.zwiększanie ilości promieniowania ultrafioletowego dociarającego do powierzchni ziemi.
5.ocieplenie klimatu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T16:44:28+01:00