Podczas uderzenia pioruna między ziemią a chmurą napięcie może dochodzić do 10 MV, a przepływający ładunek do około 50 C. Oblicz, ile wody o temp. 20 C można zagotować (do 100 C), wykorzystując tę energię. Ciepło właściwe wody c=4200 J/kg * C.

2

Odpowiedzi

2009-12-06T16:52:29+01:00
The end www.cenciuszC.pl/obliczenia
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T16:55:14+01:00
W=U*I*t
q=I*t
W=U*q=10*10^6*50=500*10^6 J
Q=W
Q=cw*m*ΔT
m=Q/(cw*ΔT)=500*10^6/(4200*80)=1488kg