Zad. W pewnym mieście działają trzy salony fryzjerskie X,Y,Z. W 2006 r. salony te odwiedziło łącznie 600 klientów. Na diagramie przedstawiono procent klientów obsłużonych przez poszczególne salony ( X - 45% , Y - 35% , Z - 20% ). W 2007 r. udział w rynku firmy Y wzrósł o 5 punktów procentowych, a udział firmy Z pozostał bez zmian. Podaj, ilu klientów odwiedziło poszczególne salony w 2007 r., jeśli liczba wszystkich klientów była o 20% wyższa niż w roku poprzednim.

1

Odpowiedzi

2009-06-16T13:35:54+02:00
45*600/100=270 liczba gosci salonu X 2006 rok
35*600/100=210 liczba gości salonu Y 2006 rok
20*600/100=120 liczba gości salonu Z 2006 rok
wszyscy klienci 600 2006 rok
wszyscy klienci 20*600/100+600=720 2007 rok
35%+5%=40%
40*720/100=288 liczba gości salonu Y 2007 rok
20*720/100=144 liczba gości salonu Z 2007 rok
goście salonu X 2007 rok= 720-288-144=288
15 4 15