Które z nich to poglady zwolenników rewolucja a które zwolenników starych porządków .


a) władza powinna służyć obywatelom a nie gnębic ich
b) władc powinien mieć szeroki zakres uprawnień i nie powinien podlegać ograniczeniom.
c)ze względu na pochodzenie ,rasę ,reliię,narodowość i zdolności ludziom powinny przysługiwac rużne prawa
d)wszyscy ludzie powinni byćtraktowani przez prawo jednakowo
e)ludzie mają prawo do wolności igodnego traktowania
f)można ludzi zmuszać do pracy ponad siły a nawet czynić ich niewolnikami, jeśli jest to uzasadnione
g)władza pochodzi od boga więc monarcha podobnie jak stwórca jest ojcem dla swojego narodu

3

Odpowiedzi

2009-12-06T17:08:11+01:00
Poglądy zwolenników rewolucji to: a,d,e,g
poglądy zwolenników starych porządków to: b,c,f
5 4 5
2009-12-06T18:09:21+01:00
A) władza powinna służyć obywatelom a nie gnębic ich - REWOLICJA
b) władc powinien mieć szeroki zakres uprawnień i nie powinien podlegać ograniczeniom. zwolennicy starych porządków
c)ze względu na pochodzenie ,rasę ,reliię,narodowość i zdolności ludziom powinny przysługiwac różne prawa - zwolennicy starych porządków
d)wszyscy ludzie powinni byćtraktowani przez prawo jednakowo - rewolucja
e)ludzie mają prawo do wolności igodnego traktowania - rewolucja
f)można ludzi zmuszać do pracy
ponad siły a nawet czynić ich niewolnikami, jeśli jest to uzasadnione - zwolennicy starych porządków
g)władza pochodzi od boga więc monarcha podobnie jak stwórca jest ojcem dla swojego narod- zwolennicy starych porządków
4 4 4
2009-12-06T19:30:37+01:00
a,d,e,g - REWOLUCJA
b,c,f - STARE PORZĄDKI
11 4 11