Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:03:20+01:00

- zainteresowanie człowiekiem i otaczającym go światem,
- realizm w przedstawianiu świata w dziełach sztuki,
- trójwymiarowość i perspektywa,
- w malarstwie pojawiają się nowe rodzaje barw, cienie i odcienie, światło i półcienie,
- sztuka renesansowa była w większości świecka, ale pojawiała się też w kościołach

- Leonardo da Vinci - "Mona Liza", "Madonna w grocie skalnej", "Dama z łasiczką", "Ostatnia wieczerza".
- Rafael Santi - "Szkoła ateńska",
- Tycjan - "Odpoczywająca Venus".

93 4 93
2009-12-06T17:04:32+01:00
SZTUKA RENESANSU

Sztuka renesansu zerwała z religijnym moralizatorstwem, co nie oznacza, że zrezygnowała z tematyki religijnej - ukazuje ją jednak w innych zlaicyzowanych kategoriach.
Pozostając w zgodzie z założeniami humanizmu, sztuka propaguje ideę człowieka wolnego, wszechstronnie rozwiniętego pod względem intelektualnym. Nagie ciało staje się od tej pory symbolem piękna.
Sztuka nie była ograniczona sztywnymi regułami poza regułą obowiązującą wszystkie dziedziny, a mianowicie regułą proporcji, symetrii, prostoty i umiaru.
Malarstwo było dziedziną najwyżej cenioną w tej epoce. Człowieka przedstawiano na tle krajobrazu, aby w ten sposób podkreślić jego jedność z przyrodą i współudział w budowaniu harmonii świata.
W tym właśnie okresie powstawały olbrzymie freski, wysoce realistycz­
ne, ale i poetyckie.
Artysta musiał przed przystąpieniem do aktu kreacji dokładnie zbadać przedmiot i jego naturę. Stąd prace poprzedzane były wnikliwą analizą rzeczy czy też postaci.
Rzeźba czerpała inspiracje z antyku, którego wzory stały się normami.
Dążono do ukazania harmonii ciała ludzkiego, przeżyć wewnętrznych.
przedstawicielami sztuki renesansowej byli:
Leonardo da Vinci (malarz, rzeźbiarz, pisarz, wynalazca),
Michał Anioł Buonarroti (malarz. rzeźbiarz, architekt, poeta), Tycjan (malarz),
Raffaello Santi (malarz).
Albrecht Dtirer (malarz i rytownik).

W architekturze również dostrzega się wpływy antyku. Konstrukcje oparte były na prostych figurach geometrycznych nadają budowlom ład i wdzięk. Budowle świeckie miały na zewnątrz prostokątne dziedzińce ozdo­
bione arkadami, loggiami i krużgankami. Przykładem takich budowli możebyć pałac Strozzich oraz pałace Medyceuszów we Włoszech. W Polsce zaś Kaplica Zygmuntowska, zamek w Pieskowej Skale.
Architektami renesansu byli między innymi:
Bartłomiej Berrecci,
Bemardo Morando,
Donato Bramante.
W urbanistyce miast centrum stworzył rynek, od którego rozchodziły się symetrycznie arterie ulic, mniejsze place. Przykładem takiej zabudowy może być Zamość.
To dotyczy tylko renesansu.
44 3 44