Odpowiedzi

2009-12-06T21:57:15+01:00
Mogę Ci pomóc niestety tylko z obrazem Warszawy w Lalce..
Mam nadzieję że to Ci pomorze... To są moje notatki z lekcji:


Prus ukazuje życie XIX wiecznej Warszawy i jej rozległą przestrzeń, którą którą zaludniają przedstawiciele różnych grup społecznych. Reprezentują oni różne zawody, status społeczny i majątkowy oraz narodowości. W zwiazku z tym, ze Warszawa ta znajduje się pod zaborem rosyjskim Prus nie umieszcza w niej przestrzeni obiektów związanych z historią miasta, nawet tych powstańczych.Nie pisze też o zmianach Warszawy pod rosyjska administracją. Powieść Prusa to rodzaj przewodnika po mieście. Dowiadujemy sie o tym jakimi trasami spacerowano, jakie gazety czytano, na czym polegały rozrywki mieszkańców. Najważniejszym obiektem powieści jest sklep, bo własnie w nim spotykają sie wszystkie warstwy społeczne. W opisie miasta zauważamy urodę Ogrodu Saskiego, Łazienek, salonów arystokratycznych, dynamikę Krakowskiego przedmieścia. Ten obraz rażąco odstaje od wizerunku powiśla-pełnego nędzy. Obraz Warszawy zależy też od nastroju bohatera. Kiedy Wokulski jest szczęśliwy po spotkaniu z panną Izabelą odczuwa urok otaczającej go rzeczywistości. Natomiast kiedy czuje przygnębienie, smutek świat wokół niego mrocznieje i brzydnie. Warszawa to miasto ukazane w niewoli Rosyjskiej, i pozbawione szans rozwoju. Rzeka jest bardzo ważnym elementem miasta, niestety jest zanieczyszczona z powodu śmieci i odpadów. Obraz śmietniska ma takze znaczenie symboliczne, przez to Prus chce nam ukazać, że społeczeństwo dąży do rozkładu. Zatruta rzeka jest symbolem miasta. Wokulski nazywa ja martwą wodą. Ze względu na panujące tam warunki, bierność zycia, brak szans na rozwój, podziały klasowe, zabór rosyjski bohaterowie Prusa nie czują sie dobrze w stolicy. Izabela ucieka w marzeniach na europejskie salony, Ochocki do Paryza a Wokulski do miejsca gdzie byłby szczęśliwy. Tylko Rzecki czuł sie najlepiej w Warszawie, nie opuścił miasta nawet wtedy gdy miał wyjechać na Węgry na urlop zdrowotny.
3 5 3