1.
Rozwiąż układy równań metodą przeciwstawnych współczynników:

a) |5a+7 = 4b-2
|5a+3b = 5b+3 | - to klamerka
b) |5y+5 = 2x
|x+3y = 2x | - to klamerka

2. Rozwiąż układy równiań:

a) |x/2 + y/3 = 1⅓
|x/3 - y/2 = 2⅓ | - to klamerka, / - to kreska ułamkowa
b) |⅗x + ½y = 2
|½(2x-y) = 2 | - to klamerka, / - to kreska ułamkowa
c) |x+2/5 - 2y = 5
|x - y+2/6 = 3 | - to klamerka, / - to kreska ułamkowa
d) |x+y/2 - x/3 = 4
|x-y/2 + y/3 = -3 | - to klamerka, / - to kreska ułamkowa

2

Odpowiedzi

2009-12-06T17:18:29+01:00
2009-12-06T17:29:45+01:00