Odpowiedzi

2009-12-06T17:46:53+01:00
1. bitwa pod beresteczkiem , pod korsuniem , żółtymi wodami i pławicami
2.
3.nihili novi - 1505 była to konstytucja nadana szlachcie przez aleksandra jagiellończyka słowa nihil novi oznaczają nic nowego, a szlachta rozumiała to , ze żadne prawo nie może być uchwalone bez jej poinformowania i poparcia.
konfederacja - łać sprzymierzenie w dawnej polsce związek szlachty duchowieństwa lub miast zorganizowany dla osiągnięcia wyznaczonych celów
2 2 2