Rowerzysta jechał na wycieczkę. Trasę 15km przez las pokonał w czasie 50 min, zaś 25 km szosą przejechał w czasie 40 min. Jaka była jego prędkość średnia w lesie ? Jaka była jego prędkość średnia na szosie ? Jaka była jego prędkość średnia na całej trasie ?

3

Odpowiedzi

2009-12-06T17:30:42+01:00
Dane:
s1 = 15km = 15 000m
t1 = 50min = 50*60s = 3000s
s2 = 25km = 25 000m
t2 = 40min = 40*60s = 2400s

a) prędkość średnia w lesie
v1 = s1/t1
v1 = 15000m / 3000s = 5m/s

b) prędkość średnia na szosie
v2 = s2/t2
v2 = 25000m/2400s = 10,41666667m/s ~10,42m/s

c) prędkość średnia na całej trasie
vśr = (s1+s2) / (t1+t2)
vśr = (15000m +25000m) / (3000s + 2400s) = 40000m/5400s = 7,407407407m/s ~ 7,41m/s
70 4 70
2009-12-06T17:39:11+01:00
Vl=s/t=15km/50min=0,3km/min=0,3km/(1/60)h=18km/h
Vs=25km/40min=0,625km/min=0,625km/(1/60)h=37,5km/h
Vśr=(15km+25km)/(50min+40min)=40km/1,5h=26,7km
31 3 31
2009-12-06T22:12:34+01:00
Prędkosć średnia w lesie
50min =3000s
15km=15000m
v=s/t=15000m/3000s=5m/s
Prędkość srednia na szosie
25km=25000m
40min=2400s
v=2500m/2400s=250/24m/s
Prędkość na całej trasie
40000m
3600s
v=40000m/3600=100/9m/s
23 3 23