Rozwiąż krzyżówkę.

Poziomo:
1.Ciała stałe które w całości są jednym kryształem.
2.Rozwiązane
3.Trwale połączone ze sobą atomy to...
4.Jej jednostką jest kilogram.
5.Skrót międzynarodowego układu jednostek miar.
6.Wzajemne przyciąganie się cząsteczek tej samej substancji.
7.Inaczej Siła grawitacji.
8.Nazwa substancji, której roztwór wodny przewodzi prąd elektryczny.
9.Nazwa górnej powierzchni cieczy.
10.Właściwość ciał stałych, jaką posiada np. plastelina.
11.Jeden z trzech stanów skupienia.
12.Nazwa jednostki masy tysiąc razy mniejszej od kilograma.
13.Najmniejsza część pierwiastka chemicznego, wykazująca jego właściwości.
14.Przyrząd służący do wyznaczania masy.
15.Inna nazwa cząsteczki.

Pionowo:

1.Kreda, plastelina, węgiel, lód to ciała.....
2.Może być wklęsły lub wypukły.
3.Nazwa cechy ciał stałych jaką posiada np.kreda
4.Np. Spójności, przylegania, grawitacji, odpychania.
5.Nazwa wielkości fizycznej, której jednostką jest kg/m3
6.Nazwa ciała, które źle przewodzi prąd elektryczny.
7.Nazwa ciał, które dobrze przewodzą ciepło.
8.Nazwa Stanu Skupienia wody w temperaturze pokojowej.
9.Jest jednostką masy w układzie SI.
10.Zjawisko samorzutnego przemieszczania się cząsteczek danej substancji.
11.Inaczej 1000 kilogramów

1

Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Poziomo
1. monokryształy
2
3.cząsteczki
4.masa
5.SI
6.spójność
7.ciężar (ciężkość)
8. elektrolit
9. swobodna
10.plastyczność
11. stały, ciekły lub gazowy
12. gram
13. atom
14.waga
15. drobina (molekuła)
Pionowo
1.stałe
2.menisk
3.kruchość
4.siła
5.gęstość
6.izolator
7.przewodniki
8.ciekły
9.kilogram
10.dyfuzja
11. tona
182 4 182
Co jest w 2
no właśnie...
Centy
8 żle
W 8 ciecz