Odpowiedzi

2009-12-06T17:22:08+01:00
A) x=-0,5 y=0,5
b) x=4 y=6
c) x=10 y=-3
2009-12-06T17:23:23+01:00
A) mnoże drugie równanie razy -3 :
2x+3y=0,5 i -9x-3y=3 , sumuje oba równania stronami:
-7x=3,5
x=-1/2

podstawienie x pod np pierwsze równanie:
-1+3y=0,5 => 3y=1,5 => y=1/2

Kolejne podobnie jak pierwsze:

b)-8x-4y=-56 i 8x+0,5y=35

-3,5y=-21
y=6

2x+6=14
2x=8
x=4

c)
3x+4y=2 i 5x+7y=1

15x+20y=10 i -15x-21y=-3

-y=7
y=-7

3x-28=2
3x=30
x=10