Odpowiedzi

2009-06-17T12:28:52+02:00
H⁺ - jon wodorowy (kation)
NO₃⁻ - jon azotanowy (V) (anion)
Cl⁻ - jon chlorkowy (anion)