Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego zadania:
Zdadano zbiorowość obejmującą pracowników firmy ze względu na cechę X = wynagrodzenie. Otrzymane wyniki zestawiono w poniższej tabeli. Wyznaczone na jej podstawie miary opisowe struktury spełniają warunki:
przedział X n
400-800 600 10
800-1200 1000 15
1200-1600 1400 10

a. średnia arytmetyczna =1000
b. moda = 1000
c. średnia arytmetyczna jest = medianie = modzie
d. średnia arytmetyczna jest większa i równa medianie i jest większa i równa modzie
e. średnia arytmetyczna jest mniejsza i równa medianie i jest mniejsza i równa modzie

Proszę o rozpisanie szczegółowe jak do wzoru na medianę podstawić dane, bo nie potrafię tego zrobić.
Z góry dziękuję

1

Odpowiedzi

2009-06-17T22:24:31+02:00
Aby policzyć medianę zgromadzonych danych należy zapisać je od najmniejszej warości do największej, czyli zapisujemy dziesięć razy liczbę 600, piętnaście razy liczbę 1000 i dziesięć razy liczbę 1400. Numerujemy je od 1 do 35 (tylu bylo pracowników : 10+15+10=35). Ponieważ liczba pracowników jest nieparzysta, więc wybieramy wartoś leżącą "na środku" wypisanego ciągu liczb. Jest to wartość osiemnasta, czyli 1000. Jest to wartość (n+1):2 z kolei.