Odpowiedzi

  • anis
  • Rozwiązujący
2009-12-06T17:27:49+01:00
Ciała stałe- atomy/cząsteczki bardzo blisko siebie, uporządkowe, nie występują praktycznie ruchy między nimi, tworzące całe sieci krystaliczne
cieczy- mniej uporządkowe, występuje ruch między atomami/cząsteczkami
gazy-najmniej uporządkowane układy, występują duże przestrzenie między atomami/cząsteczkami, swobodny ruch
1 2 1