W tabeli podano wyrażone w procentach dane dotyczące dwóch kolejnych zmian cen i ich ostatecznego rezultatu. Uzupełnij brakujące informacje:
Pierwsza zmiana Druga zmiana Ostateczna zmiana
1.podwyżka o 50% .……………………. podwyżka o 20%
2.obniżka o 10% ……………………... obniżka o 1%
3.……………………... obniżka o 30% podwyżka o 5%
4.………………....... podwyżka o 25% bez zmian
Zapisz obliczenia pod tabelą :
1

Odpowiedzi

2009-06-17T14:21:31+02:00
W tabeli podano wyrażone w procentach dane dotyczące dwóch kolejnych zmian cen i ich ostatecznego rezultatu. Uzupełnij brakujące informacje:
Pierwsza zmiana Druga zmiana Ostateczna zmiana
1.podwyżka o 50% , obniżka o 20 % , podwyżka o 20%
2.obniżka o 10% , podwyżka o 10 % , obniżka o 1%
3.podwyżka o 50 % , obniżka o 30% , podwyżka o 5%
4.obniżka o 20 % , podwyżka o 25% , bez zmian
Zapisz obliczenia pod tabelą :
33 2 33