W diagramie przedstawiono czynniki przyrodnicze, wpływające na rozmieszczenie ludności. Proszę zaznaczyć które są do małej gęstości zaludnienia, a które do dużej. Oto czynniki:
-żyzne gleby
-wysokie góry
-klimat umiarkowany ciepły
-klimat zwrotnikowy suchy
-małe zasoby wody słodkiej
-tereny nizinne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:29:31+01:00
1duża
2mała
3duża
4mała
5mała
6duża