W szkołach A,B i C przeprowadzono ankietę. Zadano uczniom pytanie: "Czy matematyka jest twoim ulubionym przedmiotem?". Uzupełnij tabelę.
Szkoła-Liczba uczniów:
A ...................
B ....................
C ....................
D .....................
Liczba odpowiedzi"tak":
A - 90
B - 28
C - 63
Procent odp."tak":
A - 15%
B- 8%
C- 22,5%
Zapisz obliczenia pod tabelą :

1

Odpowiedzi

2009-06-17T15:10:07+02:00
I. 90 TAK , co stanowi 15%
15%x = 90
x = 90/15%
x = 600
II 28 TAK, co stanowi 8%
8%y = 28
y = 350
III. 63 TAK, co stanowi 22,5%
22,5%z = 63
z = 280

Pierwsza szkoła ma 600 uczniów, druga 350, trzecia 280.
10 4 10