Trapez - rodzaje trapezów - własności i wzory na pole i obwód.
Równoległobok - własności i wzory na pole i obwód.
Romb - własności i wzory na pole i obwód.
Prostokąt - własności i wzory na pole, obwód i przekątną.
Kwadrat - własności i wzory na pole, obwód i przekątną.
Deltoid - własności i wzory na pole i obwód

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:35:12+01:00
Obwód do kązdego to zawsze suma boków

Trapez - rodzaje trapezów - własności i wzory na pole i obwód.

równoramienne, prostokątne, co najmniej dwa boki równoległe P=[(a+b)*h]:2


Równoległobok - własności i wzory na pole i obwód.

dwie pary boków równoległych P=a*h=e*f:2 gdzie e i f to przekątne


Romb - własności i wzory na pole i obwód.

dwie pary boków równoległych i wszystkie równej długości P=tak jak w równoległoboku

Prostokąt - własności i wzory na pole, obwód i przekątną.

Dwie pary boków równoległych i pod kątem prostym do siebie, przekątne równych długości, P=a*b

Kwadrat - własności i wzory na pole, obwód i przekątną.
dwie pary boków równoległych równej długości, wszystkie kąty proste, przekątne równej długości i pod kątem prostym P=a²


Deltoid - własności i wzory na pole i obwód

pary sąsiadujących boków są równej długości
7 3 7
2009-12-06T17:50:02+01:00
Trapez-to czworakąt mający parę rónoległych boków nazywanych podstawami,pozostałe noszą nazwę ramion;odległość między podstwami to sysokość
pole:(a+b)÷2×h
obwód:a+b+c+d
równoległobok-ma dwia pary boków równoległych
pole:a×h
obwód:2×a+2×b
romb-to równoległobok,tóry ma wszystkie 4 boki równej długości,przekątne są wzajemnie prostopadłe i dzielą kąty na połowy
pole:½×e×f(e,f-przekąten rombu)
obwód:4a
prostokąt-ma wszystkie wewnętrzne kąty proste
pole:a×b
obwód:2a+2b
kwadrat-wielokąt foremny(czworokąt),który posiada 4 boki równej długości oraz 4 kąty wewnętrzne o równej wartości przynoszącej 90°
pole:a×a
obwód:4a
deltoid-czworokąt,którego jedna z przekątnych leży na jego osi symetrii.Jest ona wówczas symetralna drugiej przekątnej
pole:(d1×d2)÷2
obwód:L=2(a+b)
4 4 4