Bardzo Proszę o Pomoc <help>;)
Muszę napisać przace na temat:

Cena $więtości- co na ten temat pisze Kazimiera Iłłakowiczówna w '' Opowieść małażonki świętego Aleksego '' ? W rozważaniach wykorzystaj znajomość '' Legędy o św. Aleksym ?
BARDZO PROSZE O POMOC...
1.Najpierw musi nastąpić omówienie treści ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:35:06+01:00
W wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny występuje wiele związków i nawiązań do średniowiecznej legendy o św. Aleksym. Elementy nowatorskie to:
-żona szuka św. Aleksego i otrzymuje o nim wieści
- wciąż czeka na powrót męża
- choroba Aleksego jest przyczyną jego śmierci
- UKAZANE SĄ UCZUCIA ŻONY - jej przygnębienie, smutek i rozpacz z powodu odejścia Aleksego.
Dla żony nie jest ważne to, że jej mąż jest swiętym. Wolałaby spędzić życie wspólnie z Aleksym, jednak ceną, jaką musi zapłacić za jego świętość jest samotność. Podmiotem lirycznym jest zrozpaczona Familiana. Iłłakowiczówna ukazuje emocje samotnej i kochającej kobiety.

Ja proponuję takie zakończenie:

Problem poruszony przez Kazimierę Iłłakowiczównę polega na tym, że główny bohater legendy o Aleksym - Aleksy zmieniając swoje życie zmienia także życie swojej żony. Autorka eksponuje uczucia pozostawionej kobiety. Opisuje, jak wygląda jej życie po odejściu męża. Wyrzeczenia Aleksego wpływają także na jego rodziców, którzy nie mogą się pogodzić, ze stratą syna. Cierpiąc w imię Boga Aleksy naraża na cierpienia także swoich najbliższych.