Sprawdź, czy dla zbiorów A i B zachodzi któraś z relacji : A∈B, B∈A.
Przykład: A={-1,0,1,2,3,4}, B={0,2,4} Odp: A∉B, B∈A
a)A={-1,0,1,2} B={-2,-1,0,1,2,9}
b)A={-1,0,1,2}, B={-2,0,2,4}
c)A={ x∈ C : x² ≤ 9}, B={ x ∈ N : x² ≤9}
d)A={ x ∈ C : x² ≤9}, B={ x ∈ W : x² ≤ 9}

1

Odpowiedzi

2009-06-17T17:23:10+02:00
A) A∈B B∉A
b) A∉B B∉A
c) B∈A A∉B
d)A∈B B∉A
2 5 2