Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T17:41:14+01:00
Pitagoras - był to grecki matematyk, filozof, urodzony w ok. 572 p.n.e. na Samos, zmarł ok. 497 p.n.e. w Metaponcie. Stworzył twierdzenie Potagorasa.

Euklides - grecki matematyk, autor pierwszych prac teoretycznych z matematyki.

Tukidydes - grecki historyk, stworzył monografie "Wojna peloponeska", która opisywała jej dzieje do roku 411 p.n.e.

Archimedes - grecki filozof przyrody i matematyk. Był autorem traktatu o kwadraturze odcinka paraboli, twórcą hydrostatyki i statyki, prekursorem rachunku całkowego.

Ptolemeusz- grecki uczony pochodzący z Tebaidy. Jego dzieło Nauka geograficzna opisywało położenie ponad 3000 miejscowości,między innymi Calisię, identyfikowaną przez niektórych uczonych. Stworzył zasady konstruowania map w dziele Wstęp do geografii.

Herodot– historyk grecki. Jedynym zachowanym jego dziełem jest 9-księgowa relacja z wojen perskich, opisująca także geografię i historię Hellady, Persji i Egiptu oraz okolicznych krain, zatytułowana Dzieje.
3 3 3
2009-12-06T17:50:26+01:00
Euklides
matemetyk grecki, jego głowne dzieło to "elementy" dotyczące dziedziny geometri i teorii liczb.

ptolemeusz
grecki uczony, napisał wiele dzieł z dziedziny matematyki, astronomii, geografii i muzyki, jego poglądy na budowę świata na wiele stuleci ugruntowały pogląd geocentryczny, który został obalony dopiero przez Mikołaja Kopernika. Ptolemeusz był też twórcą modelu ruchu ciał niebieskich

archimedes
grecki filozof przyrody i matematyk, prawo Archimedesa
aksjomat Archimedesa
zasadę dźwigni – sławne powiedzenie Archimedesa "Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię"
prawa równi pochyłej
środek ciężkości i sposoby jego wyznaczania dla prostych figur
pojęcie siły
Jako pierwszy podał przybliżoną wartość liczby pi.

herodot
historyk grecki, Jedynym zachowanym jego dziełem jest 9-księgowa relacja z wojen perskich, opisująca także geografię i historię Hellady, Persji i Egiptu oraz okolicznych krain, zatytułowana Dzieje

tukidydes
grecki historyk, Dziełem jego życia jest monografia Wojna peloponeska, która opisywała jej dzieje do roku 411 p.n.e..

pitagoras
filozof grecki, Stworzył system poglądów naukowych, nazwanych jego imieniem, Przeprowadził dowód twierdzenia nazwanego twierdzeniem Pitagorasa (znanego wcześniej jako reguła bez dowodu), odkrył niewspółmierność boku i przekątnej kwadratu, przypisywał magiczne własności liczbom, wierzył w harmonię w kosmosie.
2 5 2