Zadanie1
W każdym zestawie rzeczowników podkreśl jeden, który różni się od pozostałych. Uzasadnij swój wybór.
- lina, malina, koło, szminką,
- litością, niewinności, dobrocią, łagodnością,
- mówienie, tańczenie, pisanie, pisak,
- pies, kot, papuga, taca,
- biurka, krzesło, stół, ławka,
- żyrafy, słonie, podróżnicy, konie,
- uczenie, uczeń, uczennica, nauczyciel,
- dobroć, męstwo, wujostwo, tchórzostwo,
- Bałtyk, Wisła, Agata, Polka,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:55:11+01:00
- lina, malina, koło, szminką,----- SZMINKĄ
- litością, niewinności, dobrocią, łagodnością,----- NIEWINNOŚCI
- mówienie, tańczenie, pisanie, pisak,----- PISAK
- pies, kot, papuga, taca,---- TACA
- biurka, krzesło, stół, ławka,---- BIURKA
- żyrafy, słonie, podróżnicy, konie,----- PODRÓŻNICY
- uczenie, uczeń, uczennica, nauczyciel,------- UCZENIE
- dobroć, męstwo, wujostwo, tchórzostwo,--------- WUJOSTWO
- Bałtyk, Wisła, Agata, Polka, ----------- AGATA
6 2 6