Odpowiedzi

2009-06-17T22:03:28+02:00
Ponieważ losujemy jednocześnie 3 losy, więc kolejność ich wylosowania nie jest ważna. Zatem do obliczeń możemy użyć kombinacji.

Najpierw ilość elementów przestrzeni wszystkich zdarzeń, czyli ilość elementów zbioru Omega. Kombinacje 3 elementów z 20 (czyli 20 po 3) dają wynik 60*19.

Teraz przestrzeń zdarzenia, że wygrywają dokładnie 2 z 3 wylosowanych. Liczymy za pomocą kombinacji. (5 po 2)*(15 po 1)=10*15=150.

Prawdopodobieństwo jest zatem równe P(A)=150 : (60 * 19)=5/38

..............................
5/38 - ułamek
* - mnożenie