Zadanie1.
oblicz wartość siły grawitacji,którą przyciągają się dwa ciała o masach 0,1 kg oddalone od
siebie o 0,2m.
zadanie2.
cząstke o ładunku 2 umieszczono między dwiema równoległymi płytkami odległymi o 10cm i naładowanymi do różnicy potencjałów 5kv.oblicz natężenie pola w obszarze między płytkami i siłę działającą na cząstkę.

1

Odpowiedzi

2009-06-18T09:41:10+02:00
Zadanie 1)
m1*m2
F=G*----------
R^2

F= (6,67*10^-11 *0,1*0,1)/0,2^2 N

F= 1,6675*10^-11 N
1 5 1