1.Ile kropli wody o srednicy 2mm, zmiesci sie w szklance w ksztalcie walca o r=3 i h=3?

Czy najpier oblicza sie V szklanki a potem v kropli?

2.PB stożka wynosi 60cm kwad., a r podstawy=6. oblicz V tego stozka.

3. Tworzaca stozka ma dlug. 10 cm i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod katem 30 stop. oblicz V tego stozka.

4.Pc walca wynosi 216π. oblicz V tej byly, jezeli wiemy ze promien walca jest 2x mniejszy od h.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:50:17+01:00
Zad 1.

rk=1mm
rw=3cm=30mm
hw=3cm=30mm liczysz objętość kropli wody:
Vk=4/3π*1³=4/3π
liczysz objętość walca:
Vw=Ppw*hw=πrw2*hw=π*30²*30=27000π

Dzielisz objętość walca przez objętość jednej kropli, dzięki czemu otrzymujesz ile kropli mieści się w walcu:

Vw 27000π
---------- = 27000*3/4= 20225
Vk 4/3π