1. Obliczyć NWW liczb (2520, 2880, 3240)
2.Spośród liczb zbioru {21,23,24,25,28,29,30,31,33}wypisz wszystkie a)liczby pierwsze b)liczby, które są kwadratami liczb naturalnych c)wielokrotność liczby 7 d) liczby podzielne przez 3
3. W poleceniu zadania uczeń miał powiększyć 14 razy liczbę 240, ale pomylił się i powiększył ta liczbę o 14. O ile wynik jego obliczeń jest mniejszy od poprawnego wyniku?
4.Podaj liczbę która jest kwadratem liczby podzielnej przez 4 i przy dzieleniu przez 5 daje resztę 1

1

Odpowiedzi

2009-12-06T17:49:36+01:00
1. Obliczyć NWW liczb (2520, 2880, 3240)
2.Spośród liczb zbioru {21,23,24,25,28,29,30,31,33}wypisz wszystkie a)liczby pierwsze b)liczby, które są kwadratami liczb naturalnych c)wielokrotność liczby 7 d) liczby podzielne przez 3
3. W poleceniu zadania uczeń
miał powiększyć 14 razy liczbę 240, ale pomylił się i powiększył ta liczbę o 14. O ile wynik jego obliczeń jest mniejszy od poprawnego wyniku?
4.Podaj liczbę która jest kwadratem liczby podzielnej przez 4 i przy dzieleniu przez 5 daje resztę 1

1. 23514624000
2 a) 23,29,32,
b) 25,
c) 21,27,
d) 21,24,30,33,
3. 3360-254=3106
4. 16.