Zadanie.M3. Na punkt materialny działają siły zależne liniowo od czasu zgodnie z
zależnością F = Fo + kt (gdzie k jest dane). Siła ta ma kierunek stały i zgodny z
kierunkiem prędkości początkowej. Wartości początkowe przyjmuje x(0)=0, x(0) = v(0) =
v0. Znaleźność ogólna zależność prędkości i na drogę. Wyznaczyć położenie punktu po
czasie 3s, dla v0=2m/s, k = 2 oraz Fo=3.
Zadanie.M4. W ruchu przyspieszonym punktu materialnego tor ruch (droga) opisana
jest zależności- x(t) = 5+2t+4t3 . Dla czasu w sekundach droga wyrażona jest w
metrach. Wyznacz ogólna zależność na przyspieszenie oraz jego warto+# dla czasu
t=5,5 sekundy i 10 sekund.

1

Odpowiedzi

2009-06-18T09:16:45+02:00
II zasada dynamiki Newtona

F=m*a
F=Fo+kt
(Fo+kt)/m=a

a= d2x/dt2

całka a dt=v

S- całka oznaczenie

SFdt= S(Fo+kt)dt
1/m S Fo* dt +1/m S kt*dt=V
(Fo/m)*t +k/2mt2 +Vo=V

S Vdt = F/2m*t2 + k/3m*t3 +Vot = x
podstaw dane i będzie git

4)
x(t) = 5 +2t + 4t3

dx/dt = v
v= 2+ 12t2
a= dv/dt
a= 24t

t=5s
a=120 m/s2
t=10s
a=240 m/s2