Odpowiedzi

2009-12-06T17:46:17+01:00
* temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0°C = 273,152519 K
* temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K
* punkt potrójny 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa
* gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna).
* temperatura krytyczna: 647,096 K[2] (ok. 374 °C)
* ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa[2]
* ciepło właściwe: 4187 J/(kg·K) = 1 kcal
* masa cząsteczkowa: 18,01524 Da
* względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C)
* barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w warstwach wielometrowych niebieska[3])
* mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna)
* zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna)
* konduktywność, σ, lub rezystywność, ρ (dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 18 MΩm)
* twardość (woda chemicznie czysta: 0)
o twardość ogólna
o twardość węglanowa (przemijająca)
o twardość niewęglanowa (trwała)
* odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0)
o utlenialność wody (woda chemicznie czysta: 0)

Cząsteczki wody są nieliniowe, a wiązania H-O są silnie spolaryzowane i stąd woda ma trwały moment dipolowy – czyli jest silnie polarna. Kąt między wiązaniami tlen-wodór wynosi ok. 105 stopni. W postaci lodu kąt między tymi wiązaniami jest równy ok. 108 stopni.

Gdy podda się wodę ciśnieniu większym niż 3900 MPa woda zwiększa gęstość do około 1,5 g/cm³ i powstaje lód o temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza.
4 3 4
2009-12-06T17:46:16+01:00
Temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0°C = 273,15 K

Temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 100°C = 373,15 K

Gęstość w temperaturze 4°C= 1 kg/l.

Temperatura krytyczna: 374°C = 647,15 K

Ciśnienie krytyczne: 220,6 atm = 22.35 MPa

Ciepło właściwe: 4187 J/(kg*K) = 1 kcal

- zawartość we krwi - 90%
- woda należy do związków nieorganicznych
- główny składnik organizmów
- duże ciepło właściwe
- zawartość we łzach - 98%
- ma największą gęstość w temp. +4 stopni C
- zawartość w glonach - 85%
- rozpuszczalnik dla wielu substancji
- zawartość w mięśniach - 75%
- środowisko życia
- zbudowana jest z wodoru i tlenu
- umożliwia transport
- zawartość w kościach - 20%
- duża pojemność cieplna
- duże ciepło parowania
5 4 5
2009-12-06T17:48:45+01:00
Własciwosci wody:
-rozpuszczalnik
-wolno sie nagrzewa i wolno traci ciepło
38 1 38