1.Jak nazywamy figurę stylistyczną,która rozpoczyna utwór?
2.Z jakim kierunkiem filozoficznym wiążesz przedstawione rozumienie"Mądrości" ?
3.Jaki jest stosunek poety do "Mądrości"?odszukaj elementy autoironii.
4.Dlaczego podmiot liryczny czuje się nieszczęśliwy?
5.Jak rozumie słowa: Terazem nagle z stopniów ostatnich zrzucony
I miedzy insze , jeden z wiela , policzony.
6.Na czym polega kryzys światopoglądowy cierpiącego ojca i poety-filozofa?
7.Określ nastrój utworu.Czy harmonizuje on z wypowiedzią liryczną?
8.W których jeszcze "Trenach" poeta wyraził swój kryzys światopoglądowy?W jakie ideały wątpił i przeciwko czemu się buntował?
9.Czy podmiot liryczny odnajduje pocieszenie i równowagę wewnętrzną?
10.Na czym polega trudny optymizm "Trenów"?

1

Odpowiedzi

2009-12-07T17:11:02+01:00
Rozumiem ze to ma sie tyczyc trenu IX.

1. Apostrof
2. Chodzić może tutaj o nauczycieli Kochanowskiego: Cycerona, Horacego, Senekę i innych wyznawców doktryny stoickiej.