Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T18:27:21+01:00
(3³/₅+2⁴/₅):⁶/₇=6⅖:⁶/₇=³²/₅*⁷/₆=²²⁴/₃₀=7¹⁴/₃₀=7⁷/₁₅
¾:4½+7:1⅙=¾*²/₉+7*⁶/₇=½*¹/₃+6=⅙+6=6⅙
³/₅:(1½-¾)=³/₅:(³/₂-¾)=³/₅:(⁶/₄-¾)=³/₅:¾=³/₅*⁴/₃=⅘
1 5 1