W Kanadzie używa się dwóch jednostek do określania masy zboża: galonu i korca, który
zawiera 8 galonów. Galon zaś zawiera 4,5 litra. Farmer John sprzedał 250000 korców zboŜa.
Które z poniższych zdań są prawdziwe?
Wybierz co najmniej jedną odpowiedź
a. Farmer John sprzedał 31250 galonów zboża
b. Farmer John sprzedał 2000000 galonów zboża
c. Farmer John sprzedał 9000000 decymetrów sześciennych zboża
d. Farmer John sprzedał 9000000 litrów zboża
e. Farmer John sprzedał 9000 metrów sześciennych zboża

1

Odpowiedzi

2009-06-17T20:57:27+02:00
250 000k = 2 000 000g = 9 000 000l =9 000 000dm³ = 9 000m³

poprawne odpowiedzi to b, c, d, e :)

(1l=1dm³ oraz 1m³ = 1 000dm³)