Przetłumacz w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continiouns.
1.On teraz ogląda telewizję.
2.Oni dzisiaj idą do kina.
3.Tom pracuje jako mechanik.
4.Ona wyprowadza psa dwa razy na dzień.
5.My teraz jeździmy na rowerach.
6.Ja czytam książki codziennie.

Proszzę o szybką, i poprawną odpowiedź:)
Dam najj;*

3

Odpowiedzi

2009-12-06T17:52:55+01:00
1.On teraz ogląda telewizję.
They are watching TV now
2.Oni dzisiaj idą do kina.
They go to the movie today
3.Tom pracuje jako mechanik.
Tom works as a mechanic
4.Ona wyprowadza psa dwa razy na dzień.
She takes dog for a walk twice a day
5.My teraz jeździmy na rowerach.
We are riding on bikes now
6.Ja czytam książki codziennie.
I am reading book every day
2009-12-06T17:54:53+01:00
1. He is watching TV now.
2. They go to the cinema today.
3. Tom works as mechanic.
4. She brings out this dog to day a week.
5. We are riding a bike now.
6. I read books every day.
:}
2009-12-06T17:55:25+01:00
1. now he is watching tV
2. today They are going to the cinema
3. tom is working how mechanic.
4.she caming with the dog twice a week.
5. now we ride on bicycles.
6.I read books every day.