Odpowiedzi

2009-12-06T22:59:57+01:00
W(x)=x⁴+x³-4x²-2x+4
najpierw podzielimy przez x-1
stad mamy w(x)= (x³+2x²-2x-4)(x-1)
znowu dzielimy (x³+2x²-2x-4) przez x+2
i otrzymujemy
w(x)=(x²-2)(x+2)(x-1)
w(x)=(x-√2)(x+√2)(x+2)(x-1)
i mamy cztery pierwiatski wielomianu
1/√2+1/-√2 + 1/-2 + 1/1 = 1/√2 - 1/√2 -1/2+1 = 1/2
czyli wykazalismy ze 1/2 jest liczba wymierna
1 5 1