Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:56:46+01:00
Rozwiąż nierówności
2(x-1)-3(x-2)<6
2x-2-3x+6<6
-x<2
x>-2
x∈(-2,∞)

3(x-4)-4(x+1)+22≤0
3x-12-4x-4+22≤0
-x≤-6
x≥6
x∈<6,∞)
2009-12-06T17:57:26+01:00
2(x-1)-3(x-2)<6 =2x-2-3x+6<6= -x+4<6

Coś w tym stylu
2009-12-06T17:59:56+01:00
2(x-1)-3(x-2)<6
2x-2-3x+6<6
2x-3x<6+2-6
-x<2/-1
x>-2
3(x-4)-4(x+1)+22<_0
3x-12-4x-4+22<o
3x-4x<12+4-22
-x<-6/-1
x>6