Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T18:51:25+01:00
Ad1. gruźlica

Objawami są:
* pokasływanie,
* stan podgorączkowy,
* poty, postępujące osłabienie,
* niekiedy odpluwanie plwociny.

przyczyny;
Do zakażenia gruźlicą dochodzi przede wszystkim drogą wziewną za pośrednictwem drobnych kropelek wydzieliny z dróg oddechowych wydalanych przez osoby chore w czasie kaszlu,
kichania, mówienia, śpiewu lub śmiechu.

Zakaźne są tylko osoby chore na czynną gruźlicę, których plwocina zawiera prątki gruźlicy - M. tuberculosis. Aby doszło do zakażenia potrzebny jest zwykle przewlekły kontakt z tego typu chorym.

Ad2. rozerma płuc

Objawy:

Rozedma to nieodwracalny stan zwiększonej objętości przestrzeni powietrznych płuc, z zanikiem elementów sprężystych, pękaniem przegród międzypęcherzykowatych i zmniejszeniem liczby naczyń włosowatych płuc. Na czoło objawów klinicznych wysuwa się kaszel (suchy lub z odpluwaniem śluzowo-ropnej plwociny), duszność nasilająca się po wysiłkach, sinica, wtórna czerwienica, niewydolność prawokomorowa serca (tzw. serce płucne). Choroba dotyczy przeważnie mężczyzn w wieku 40-60 lat.

Przyczyny:
przyczyną rozedmy płuc jest astma.

Ad3. Pylica

Objawy

* trudności w oddychaniu
* duszności
* kaszel
* stan podgorączkowy
* ból w klatce piersiowej

Skutki:
Pylice mogą wywołać cząstki organiczne np. bawełny (u osób pracujących przy zbiorach bawełny), resztki odchodów ptaków (np. u hodowców gołębi), drewna (np.: u stolarzy i drwali) itp.

przyczyny:

Górnicy, robotnicy i zatrudnieni przy drążeniu tuneli, szlifierze i robotnicy obsługujący piaskarki mogą zapaść na krzemicę na skutek wdychania krzemu.
Praca w kopalniach azbestu i przy budowie statków może grozić pylicą azbestową. W największym stopniu narażeni są palacze tytoniu. Ponadto azbest jest rakotwórczy.
Pracownicy sektora lotniczo-kosmicznego oraz robotnicy fabryk wytwarzających lampy neonowe są narażeni na pylicę bylicę berylową na skutek styczności z berylem.
U spawaczy i szlifierzy mogą niekiedy występować zaburzenia, które widoczne są na zdjęciach rentgenowskich (pylica żelazowa płuc) bez większych konsekwencji dla czynności płuc.

Ad4.

objawy
* przewlekły kaszel (najczęstszy objaw)
* duszność
* ból w klatce piersiowej
* krwioplucie
* powtarzające się zapalenie płuc
* zespół żyły głównej górnej
* zespół Hornera (przy guzie Pancoasta)
* zaburzenia rytmu serca (świadczą o naciekaniu serca)
* chrypka (związana z naciekaniem nerwu krtaniowego wstecznego)

Przyczyny:
główna przyczyną jest palenie tytoniu. Inne czynniki przyczynowe to zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza przez dym węglowy. Niektóre rodzaje pracy, jak praca przy azbeście i wydobywaniu niektórych rud, stanowią czynnik zwiększonego ryzyka zachorowania na raka.
2 5 2