1) Oblicz V ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 100cm3 a krawędź jego podstawy a=5cm. Oblicz wysokość h tego ostrosłupa.
2) Oblicz V ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 192cm3 a jego wysokość h=9cm . Oblicz długość a krawędzi podstawy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T23:22:57+01:00
ZAD.1
DANE:
V=100cm³
a=5cm

SZUKANE:
H=?

OBLICZENIA
Pp=a²
Pp=5²
Pp=25cm²

V=⅓ Pp × H (ten ułamek to jedna trzecia)
100=⅓ × 25 × H
100=²⁵/₃ H /÷(²⁵/₃) (ułamek:dwadzieścia pięć trzecich)
H=12cmZAD.2
DANE:
V=192cm²
H=9cm

SZUKANE:
a=?

OBLICZENIA:
V=⅓ × Pp × H (jedna trzecia)
192=⅓ × Pp × 9 (jedna trzecia)
192=3 Pp
3 Pp=192 /÷3
Pp=64cm²

Pp=a²
a²=64
a=8cm

POZDRAWIAM :)