Odpowiedzi

2009-12-06T18:14:47+01:00
A) 5³/₁₁ - 2¹/₄ * ³√-8 = 5³/₁₁ - 2¹/₄ * -2³/³ (do potęgi 3/3 ponieważ -8 = -2 do potęgi 3 a pierwiastek 3 stopnia to liczba do potęgi 1/3)
5³/₁₁ - 2¹/₄ * -2 = ⁵⁸/₁₁ - ⁹/₄ * (-2) = ⁵⁸/₁₁ + ¹⁸/₄ = ²³²/₄₄ + ¹⁹⁸/₄₄ =⁴³⁰/₄₄
odwrotnością jest liczba ⁴⁴/₄₃₀

b) 1²/₃ - ¹²/₁₀ * ⁹/₁₂ = ⁵/₃ - ⁹/₁₀ = ⁵⁰/₃₀ - ²⁷/₃₀ = ²³/₃₀
odwrotnością jest ³⁰/₂₃
2009-12-06T18:26:58+01:00
A)

5 3/11(ułamek ) - 2 1/11 * pierwiastek 3 stopnia z -8 = 3 2/11 * -2= 35/11 * -2= -70/11 odwrotna to -11/70

b) 1 2/3 - 1.2 * 9/12= 1 2/3 - 12/10 *9/12 = 1 2/3 - 3/5= 5/5 - 3/5 = 25/15 - 9/15= 16/15 odwrotna to 15/16

w b) musisz skrocic przy mnozeniu ;) mam nadzieje ze dobrze ;)