Odpowiedzi

2009-12-06T18:29:49+01:00
H=6cm
H=(a√3)/2
6=(a√3)/2
12=a√3
a=4√3
Ppods=4√3*4√3=48
V=⅓*Pp*H
V=⅓*48*6
V=96cm³
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T18:40:02+01:00
H=6 cm
z w łaściwośći trójkątów 90°, 30°, 60°
wiemy że w naszym zadaniu
H=½a√3
6=½a√3
12=a√3
a=(12√3)/3=4√3

Pp=a²
Pp=(4√3)²=48

V=⅓×Pp×H

V=⅓×48×6=96 cm³
1 5 1