Odpowiedzi

2009-12-07T13:28:59+01:00
Ogólny wzór alkanów to C(n)H(2n+2) (litery i liczby w nawiasach miały być zapisane w indeksie dolnym, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego skrótu do zapisania - w HTMLu to jest chyba tak:

C<sub>n</sub>H<sub>2n+2</sub>

ale nie jestem pewien)

Masa atomowa węgla to około 12 u, a masa atomowa wodoru to około 1 u. Litera n oznacza oczywiście ilość atomów węgla zgodnie ze wzorem. A zatem:

x = masa węgla : masa wodoru = (12n) : (2n + 2)

przykłady

n = 1 (metan, CH4)
x = (12 x 1) : (2 x 1 + 2) = 12 : 4 = 3 : 1 =3

n =2 (etan, C2H6)
x = (12 x 2) : (2 x 2 + 2) = 24 : 6 = 4 :1 = 4

n = 3 (propan, C3H8)
x = (12 x 3) : (2 x 3 + 2) = 36 : 8 = 9 : 2 = 4,5

n = 4 (butan, C4H10)
x = (12 x 4) : (2 x 4 + 2) = 48 : 10 = 24 : 5 = 4,8

==========================================================
dodatkowa uwaga

Widzimy, że im większa ilość węgla w alkanie, tym większy jest stosunek wagowy węgla do wodoru ( oznaczony przez nas literą x), ale nigdy nie przekroczy on 6.

x = (12n) : (2n + 2)

jeśli policzymy granicę przy n dążącym do nieskończoności to wynosi ona właśnie 6, a x jest rosnący