1.Oblicz
8i1\4*(2i1\3+3i1\6)=
4i2\3:(3i2\6-1i4\5)=

2.Które z wyrażen na większą wartość, i o ile?
(1-7\9)*(5i1\5-7\10) czy [1-(1\10)[] ]:9

np.7\9 to ułamek :)
a [] to kwadratowe <potęga>
* - razy

3.Wykonaj dzielenie.

25,42:0,6=
33,46:4,2=

4.Rozwiąz równania.
a)12x-3(3x-5)+6=2(2x-1)+18=
b)(x+2)[]=x[]-2=
c)(1\2x-4)[]=(1\2x+4)[]=

d) (2y-2)[] (3y+1)[]
______ = ______
4 9

ten ostatni przykład. d to jest caly razem...

3

Odpowiedzi

2009-12-06T18:27:38+01:00
1. 8i1/4*(2i1/3+3i1/6)=8i1/4*(7/3+19/6)=8i1/4*(14/6+19/6)=8i1/4*33/6=33/4*33*6 (tutaj można poskracać)=121/4=30,25

4i2/3:(3i2/6-1i4/5)=14/3:(20/6-9/5)=14/3:(100/30-54/30)=14/3:46/30=14/3 * 30/46 (tutaj można poskracać)=

2. To pierwsze działanie wynosi 1, a to drugie 1/90

3. 25,42/0,6=42,3(6)
33,46:4,2=7,9(6)

Tylko tyle umiałam..!

Mam nadzieję że się przyda..!

Pzdr..!
2009-12-06T18:32:44+01:00
1.
a) 8 1/4 * (2 1/3 + 3 1/6) = 33/4 * (7/3 + 19/6) = 33/4 * (14/6 + 19/6) = 33/4 * 33/6 = 1089/24 = 45i9/24

b) 4 2/3 : (3 2/6 - 1 4/5) = 14/3 : (20/6 - 9/5) = 14/3 : (100/30 - 54/30) = 14/3 : 46/30 = 14/3 * 30/46 = 70/23 = 3i1/23

2. a) (1 - 7/9) * (5 1/5 - 7/10) = 2/9 * (26/5 - 7/10) = 2/9 * (52/10 - 7/10) = 2/9 * 45/10 = 1

b) [1 - (1/10)do kw.] : 9 = (1 - 1/100) :9 = 99/100 * 1/9 = 11/100

a>b o 1 - 11/100 = 89/100

3. a) 25,42 : 0,6 = 25 42/100 * 10/6 = 2542/100 * 10/6 = 1271/30 = 42i11/30

b) 33 46/100 : 4 2/10 = 3346/100 : 42/10 = 3346/100 * 10/42 = 239/30 = 7i29/30

4. a) 12x - 3(3x -5) +6 = 2(2x - 1) +18
12x - 9x + 15 + 6 = 4x - 2 + 18
-x = -5
x=5

b) (x + 2)do kwadr. = xdo kwadr. -2
x do kwadr. + 4x +4 = x do kwadr. - 2
4x = -6
x = - 3/2

c) (1/2x - 4)[] = (1/2x + 4)[]
1/4x[] - 4x +16 = 1/4x[] +4x + 16
-8x = 0
x=0

d) doprowadź do wspólnego mianownika, a później będzie:
9(4y[] - 8y + 4) = 4(9y[] + 6y+1)
36y[] - 72y + 36 = 36y[] + 24y +4
-96y = -32
y=3
2009-12-06T19:01:57+01:00
1.Oblicz
8i1\4*(2i1\3+3i1\6)= 8¼ * (7/3 + 10/6) = 8¼ * (70/30 + 50/30) = 33/4 * 120/430 = 33/4 * 4 = 33
4i2\3:(3i2\6-1i4\5)= 14/3 : ( 20/6 - 9/5) = 14/3 : (100/30 - 54/30) = 14/3 : 46/30 = 14/3 *30/46 = 70/23

2.Które z wyrażen na większą wartość i o ile?
(1-7\9)*(5i1\5-²7\10) czy [1-(1\10)[] ]:9

(1-7\9)*(5i1\5-7\10) = 2/9 * (26/5 - 7/10) = 2/9 * (52/10 - 7/10) = 2/9 * 45/10 = 5/5 = 1

[1-(1\10)²]:9 = (1 - 1/100) : 9 = 99/100 * 1/9 = 11/9 = 1i 2/9
Wyrażenie drugie jest większe o 2/9

3.Wykonaj dzielenie.

25,42:0,6= 25 i 42/100 : 6/10 = 2542/100 * 10/6 = 42 i 36/100
33,46:4,2= 33 i 46/100 : 4 i 2/10 = 3346/100 * 10/42 = 7 140/210 = 7 2/3

4.Rozwiąz równania.
a)12x-3(3x-5)+6=2(2x-1)+18=
12x - 9x + 15 + 6 = 4x - 2 + 18
3x - 4 x = 16 - 21
-x = - 5 / (-1)
x = 5

b)(x+2)²=x²-2
x² + 4x + 4 = x² -2
4 x = -6 / 4
x = - 6/4
x = - 1 i 1/2

c)(1\2x-4)²=(1\2x+4)²
1/4x² - 4x + 16 = 1/4x² + 4x + 16
-8x = 0
x = 0

d) (2y-2)² (3y+1)²
______ = ______
4 9
(4y² - 8 y + 4)/4 = 9y² + 6y + 1/9
9 ((4y² - 8 y + 4) = 4 (9y² + 6y + 1)
36y² - 72y + 36 = 36y² + 24y +4
-96y = -32 / -96
y = 1/3