Punkty A(-3,2) , B=(0,3) , C==(-2,5) to wierzchołki trójkąta.podaj,jakie sa współrzędne wierzchołków trójkąta symetrycznego do trójkąta ABC względem
a) osi x, b)osi y c)punktu (0,0)
zadanie2 Czworokąt ABCD ma środek symetrii .Czworokąt ABCE ma oś symetrii .Znajdż współrzędne punktów D i E, gdy
a)A=(-4,-1), B=(3,-1), C=(5,3)
b)A=(-2,2) , B=(2,-2), C=(4,3)
PROSZĘ ZROBIĆ TE ZADANIE Z GŁOWĄ I MAJĄ BYĆ OBLICZENIA DO TYCH 2 ZADAŃ

1

Odpowiedzi

2009-12-06T18:23:29+01:00
A) A'=(-3,-2) B'=(0,-3) C'=(-2,-5)
b) A'=(3,2) B'=(0,3) C'=(2,5)
c) A'=(3,-2) B'=(0,-3) C'=(2,-5)
nie ma co obliczać albo trzeba znać zasady symetrii albo z rysunku sobie odczytać

23 4 23